1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Αγορά για την Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΑΜΜμΕ)

…Σύμφωνα με την ΕΕ, περίπου 450.000 Ευρωπαϊκές ΜμΕ μεταβιβάζονται ετησίως σε νέους ιδιοκτήτες/διαδόχους —και πάνω από δύο «εκατ.» εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότες. Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 150.000 ΜμΕ κινδυνεύουν να μην μεταβιβασθούν επιτυχώς, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 600.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, λόγω συνταξιοδότησης και αποτυχημένων επιχειρησιακών μεταβιβάσεων, ετησίως χάνεται το 15,1% των (βιώσιμων) ΜμΕ…

Περιηγηθείτε στην Πύλη Αγγελιών της CORTMA…
Ανακαλύψτε την κοινωνία των μικρών γιγάντων…
Ξεκλειδώστε κρυμμένες ευκαιρίες…

Κατηγορία Δραστηριότητας

Αγορά για την Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΑΜΜμΕ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

…Σύμφωνα με την ΕΕ, περίπου 450.000 Ευρωπαϊκές ΜμΕ μεταβιβάζονται ετησίως σε νέους ιδιοκτήτες/διαδόχους —και πάνω από δύο «εκατ.» εργαζόμενοι αλλάζουν εργοδότες. Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 150.000 ΜμΕ κινδυνεύουν να μην μεταβιβασθούν επιτυχώς, θέτοντας σε κίνδυνο περίπου 600.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, λόγω συνταξιοδότησης και αποτυχημένων επιχειρησιακών μεταβιβάσεων, ετησίως χάνεται το 15,1% των (βιώσιμων) ΜμΕ…

Περιηγηθείτε στην Πύλη Αγγελιών της CORTMA, Ανακαλύψτε την κοινωνία των μικρών γιγάντων, Ξεκλειδώστε κρυμμένες ευκαιρίες…

Κατηγορία Δραστηριότητας

Εργαλειοθήκη για την Μεταβίβαση των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων

Αξιοποιήστε τη δύναμη των λύσεων της CORTMA®

Αναρτήσετε την σχετική αγγελία (ή το εταιρικό profile) στο Portal της μεγαλύτερης και άριστα οργανωμένης Οικονομικής Κοινότητας (η οποία συνθέτει το Ελληνικό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα των ΜμΕ), και Προωθείστε την πώληση της επιχείρησή σας ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα.

Δημιουργήστε Λογαριασμό

Δημιουργήστε Λογαριασμό

Με την δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη και τη δια-συνδεσιμότητα αποκτάτε Πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, σε όλους τους πόρους του δια-τομεακού B2B οικοσυστήματος και σε μια σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Δημιουργήστε Δωρεάν  την Αγγελία σας

Δημιουργήστε Δωρεάν την Αγγελία σας

Αναδείξτε τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχείρησή σας συμπληρώνοντας προσεχτικά το Πληροφοριακό Πλαίσιο της Αγγελίας και τις σχετικές ενότητες (Περιγραφή, Uploading Video, Photos, κ.λπ.). Αποθηκεύστε και επεξεργαστείτε την αγγελία σας.
Αναρτήστε/Δημοσιεύστε την Αγγελία σας

Αναρτήστε/Δημοσιεύστε την Αγγελία σας

Επιλέξτε το Πακέτο Προώθησης (η λύση δηλ. που ταιριάζει στο οικονομικό σας Profile) με τα υποστηρικτικά εργαλεία Προώθησης της πώλησης (απλή ή πολυδιάστατη παρουσίαση της προς πώληση Επιχείρησης). Και, αναρτήστε την αγγελία σας.

Η δημοσίευση της αγγελίας γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, κοινοποιείται άμεσα με email alerts (emails sending to designed recipients) στις αγορές στόχους του Οικοσυστήματος και στατιστικά απεδείχθη ότι το 50% της ανταπόκρισης έρχεται στις πρώτες 72 ώρες.

Γιατί να Αγοράσω μια Υφιστάμενη Επιχείρηση;

(τα Πλεονεκτήματα)

Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης (ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος του επιχειρείν. Είναι συχνά πιο συμφέρουσα και μειώνει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με τη δημιουργία μιας νεοφυούς (Startup) επιχείρησης. Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται με επιτυχία ανέρχεται στο 96% ενώ των νεοσύστατων επιχειρήσεων στο 20%.

Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης (ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος του επιχειρείν.

Είναι συχνά πιο συμφέρουσα και μειώνει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με τη δημιουργία μιας νεοφυούς (Startup) επιχείρησης.

Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται με επιτυχία  ανέρχεται στο 96% ενώ των νεοσύστατων επιχειρήσεων στο 20%.

Γιατί να Αγοράσω μια Υφιστάμενη Επιχείρηση; 
<h2>(τα Πλεονεκτήματα)</h2>

Γιατί να Αγοράσω μια Υφιστάμενη Επιχείρηση;

(τα Πλεονεκτήματα)

Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης (ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας,
μεταβλητότητας και γενικής περιστολής) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος
του επιχειρείν. Είναι συχνά πιο συμφέρουσα και μειώνει σημαντικά το
επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με τη δημιουργία μιας νεοφυούς (Startup)
επιχείρησης. Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων που
μεταβιβάζονται με επιτυχία ανέρχεται στο 96% ενώ των νεοσύστατων
επιχειρήσεων στο 20%.

Εργαλειοθήκη για την Μεταβίβαση των ΜμΕ:
Αναδεικνύουμε & Πιστοποιούμε τις βιώσιμες Επιχειρήσεις

Πιστοποιημένες —από την CORTMA— Επιχειρήσεις

Οι πιστοποιημένες από την CORTMA επιχειρήσεις έχουν υποβληθεί σε διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Process).

Ποιοι Είμαστε & Γιατί να μας Επιλέξετε

Υποστηρικτικό Οικοσύστημα
(Δια-τομεακής Συνεργασίας) για την Μεταβίβαση των Micro/Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων

architecture-22231_640

H CORTMA είναι η οργανωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τον κόμβο (του Ελληνικού Οικοσυστήματος) των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ)…

Η εταιρεία σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί και διευκολύνει τις μεταβιβάσεις των MμE —και έχει αναπτύξει Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, με σκοπό την υποστήριξη της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και, τελικά, της μεταβιβασιμότητας της επιχείρησης…

Η —προς τις αγορές στόχους— Πρόταση Αξίας (Value Proposition) της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από ένα παραγωγικό σύνολο διαδικασιών που υποστηρίζουν ενεργά μια συνεκτική λύση για τη μεταβίβαση ή τη διαδοχή των ΜμΕ…

Ποιοι Είμαστε & Γιατί να μας Επιλέξετε

Υποστηρικτικό Οικοσύστημα
(Δια-τομεακής Συνεργασίας) για την Μεταβίβαση των Micro/Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων

Αγγελίες
500+
Αγγελίες

H CORTMA είναι η οργανωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τον κόμβο (του Ελληνικού Οικοσυστήματος) των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ)…

Η εταιρεία σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί και διευκολύνει τις μεταβιβάσεις των MμE —και έχει αναπτύξει Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, με σκοπό την υποστήριξη της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και, τελικά, της μεταβιβασιμότητας της επιχείρησης…

Η —προς τις αγορές στόχους— Πρόταση Αξίας (Value Proposition) της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από ένα παραγωγικό σύνολο διαδικασιών που υποστηρίζουν ενεργά μια συνεκτική λύση για τη μεταβίβαση ή τη διαδοχή των ΜμΕ…

Εργαλειοθήκη για την Μεταβίβαση των ΜμΕ: Διαθέσιμες Κατηγορίες

Περιηγηθείτε στην Πύλη Αγγελιών της Αγοράς για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ)

Οι επιτυχείς επιχειρησιακές μεταβιβάσεις διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια —και διαφυλάσσουν την απασχόληση…

01 – Γεωργία

01 – Γεωργία

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας
02 – Δασοκομία & Υλοτομία

02 – Δασοκομία & Υλοτομία

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας
03 – Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια

03 – Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας
05 – Εξόρυξη Άνθρακα & Λιγνίτη

05 – Εξόρυξη Άνθρακα & Λιγνίτη

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας
06 – Άντληση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

06 – Άντληση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας
07 – Εξόρυξη Μεταλλευμάτων

07 – Εξόρυξη Μεταλλευμάτων

Δείτε όλες τις αγγελίες της κατηγορίας

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

© 2024 CORTMA P.C. All rights reserved.