Η Πρόταση Αξίας (Value Proposition) του οικοσυστήματος της CORTMA® χαρακτηρίζεται από ένα παραγωγικό σύνολο διαδικασιών που υποστηρίζουν ενεργά μια συνεκτική λύση για τη μεταβίβαση των ΜμΕ. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικονομικής κοινότητας οδηγεί σε ευκαιρίες για από κοινού και εν παραλλήλω συν-δημιουργία αξίας. Η ολιστική αυτή προσέγγιση δίνει την δυνατότητα για κοινό προσανατολισμό και συνεργασίες που αμβλύνουν τις υστερήσεις που δημιουργεί το μικρό μέγεθος της Μέσης Ελληνικής Επιχείρησης, και διευκολύνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την συνεχή και αμοιβαία επωφελή δημιουργία αξίας, και δρα ως ενορχηστρωτής (orchestrator) του οικοσυστήματος, του οποίου ο ρόλος είναι: να οργανώσει και να διαχειριστεί το οικοσύστημα, να δημιουργήσει Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης, να καθορίσει και να υλοποιήσει τη στρατηγική, να εντοπίσει και να ενεργοποιήσει πιθανούς συμμετέχοντες.

Κάθε μέρα, προστίθενται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων του οικοσυστήματος πολλές Ευκαιρίες Συνεργασίας από όλες τις αγορές στόχους. Οι δυνατότητες συνεργασίας προέρχονται από την δια-συνδεσιμότητα ενός ευρύτερου φάσματος φορέων, όπως:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), Μεγάλες ή Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ιδιώτες Επενδυτές, Επιχειρηματίες, Επιμελητήρια, Εκκολαπτήρια και Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, Τράπεζες, Δημόσιοι φορείς, Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα.

Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες, Οργανώνουμε και Υλοποιούμε στρατηγικές συμμαχίες.

Καταχωρήσετε το Προφίλ σας στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων του οικοσυστήματος, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για κάθε νέα ευκαιρία που άπτεται των ενδιαφερόντων σας!

Φόρμα για Αναζήτηση Επιχειρηματικής Συνεργασίας

  Σύντομα και περιεκτικά περιγράψτε και καταχωρείστε (στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων του οικοσυστήματος) το εταιρικό προφίλ ή την επιχειρηματική σας ιδέα και τι ακριβώς επιδιώκετε:

   

  Contact details
  First name Email Address Region
  Idea or Profile Summary


   

  Stage of Development

  Already on the MarketAvailable for DemonstrationConcept StageField Tested — EvaluatedProject Already StartedProject in Negotiations — UrgentProposal under DevelopmentPrototype available for DemonstrationUnder Development — Lab Tested
   

  Comments Regarding Stage of Development

  Choose your local Support Office

   
  First comes the big idea; then a strategy to bring that idea to market; finally, a big, hairy, audacious goal to crystalize an ambition, motivate the troops, and excite investors.

  Φόρμα για Προσφορά Επιχειρηματικής Συνεργασίας

   Σύντομα και περιεκτικά περιγράψτε και καταχωρείστε (στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων του οικοσυστήματος) τι ακριβώς προσφέρετε: επιχείρηση, συμμετοχή σε επιχείρηση, επιχειρηματική ιδέα , επιχειρηματικό κεφάλαιο, κ.λπ.).

    

   Contact details
   First name Email Address Region
   Idea or Profile Summary


    

   Stage of Development

   Already on the MarketAvailable for DemonstrationConcept StageField Tested — EvaluatedProject Already StartedProject in Negotiations — UrgentProposal under DevelopmentPrototype available for DemonstrationUnder Development — Lab Tested
    

   Comments Regarding Stage of Development

   Choose your local Support Office

    
   First comes the big idea; then a strategy to bring that idea to market; finally, a big, hairy, audacious goal to crystalize an ambition, motivate the troops, and excite investors.

   Η δυναμική δομή του B2B οικοσυστήματος δια-τομεακής συνεργασίας που οικοδομήσαμε συμπληρώνεται από το CORTMA Advisor Network, δίκτυο από μια επιμελημένη ομάδα διακεκριμένων και πιστοποιημένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν όλους τους τομείς, τις λειτουργίες και τις γεωγραφικές περιοχές του οικοσυστήματος, και το οποίο δίκτυο συνεργάζεται με την ειδική ομάδα της CORTMA για να εξειδικεύσει στις ανάγκες και να εξυπηρετήσει των πελάτες.

   What to Expect

   Data
   Data and analytics are changing the basis of competition. Leading companies are using their capabilities not only to improve their core operations but to launch entirely new business models.
   Tools
   Proliferating data sources combined with powerful and sophisticated analytics tools to gain insights that can improve operational performance and create new market opportunities.
   Technology
   The most lucrative niches for the future appear to based on analytics. Emerging technologies boost your organizational effectiveness, operational efficiency and accelerate results.
   Thought leadership
   Developing leaders at scale starts with a clear perspective on the leadership skills needed to execute strategy across the firm. Yet, industry associations and foundations contribute fresh perspectives and insights.
   Personalized Services (novel solutions)
   The central to a customer-first mindset that made possible by the availability of data and advanced analytics ensures optimal solutions and tracks a customer’s journey in real-time.

   Επιχειρηματικό Οικοσύστημα
   Δια-τομεακής Συνεργασίας

   Όλα τα μέλη του οικοσυστήματος αξιοποιούν τις υφιστάμενες τεχνολογίες, τις εφαρμογές, τα διαθέσιμα εργαλεία (δικτυακές και διαδικτυακές Πλατφόρμες), τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του συνεργατικού δικτύου για να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν πόρους, ν’ ανταγωνιστούν, να δημιουργήσουν συμμαχίες, ν’ αναγνωρίσουν ευκαιρίες και να προωθήσουν συστήματα καθοδήγησης με σκοπούς: τη δημιουργία και μετάδοση σχετικής γνώσης, τη soft καινοτομία, τη δια-τομεακή συνεργασία, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη των βιώσιμων Small/Mid Corporate επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της μεταβίβασης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

   Partnership Ecosystem at a Glance

   40+
   Current association
   partnerships
   60+
   Current Pilot stage
   partnerships
   200+
   Clients have been supported by CORTMA cross-sector Partnership Ecosystem members to date

   Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

   Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).