Χρησιμοποιούμε ενεργά τη δύναμη των ζωντανών εταιρικών διαδικτυακών συμβάντων (Q&A, Tutorials, Webinars, Workshops) για να Επικοινωνήσουμε εποικοδομητικά (αποτελεσματικά) σε μεγάλα και σχετικά ακροατήρια —όλες τις υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Οικοσύστημα.

Agenda

Conference & 1:2:1 Meetings

Σε αυτήν την ειδική παρουσίαση παρουσιάζουμε πέντε (05) επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σε διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και έχουν πιστοποιηθεί από την CORTMA. Οι επιχειρήσεις αυτές με διαδικασίες Μετασχηματισμού και Εκσυγχρονιστικής Αναδιάρθρωσης (Λειτουργικής & Οικονομικής) —έχουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Βασικές Λεπτομέρειες

Ημερομηνία: April 24, 2020
Ώρα: ……… (CET)
Διάρκεια: 60 minutes
Παρουσιαστής: Alexandros TSIGARIDAS
Θέμα: CORTMA’S Small Giants list (mid-week promoting)
Τιμή: EUR …

Δήλωσε συμμετοχή εδώ:
    Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

    Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).