Επιδιώξτε (Προγραμματίστε) μια Συνάντηση

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη σας. Η CORTMA καλλιεργεί, συντονίζει και υλοποιεί επιχειρηματικά εγχειρήματα —και τα ωθεί προς τις συνέργειες, τις συνεργασίες και την κερδο-ικανότητα. 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και μοιραστείτε μαζί μας τα επιχειρησιακά σας θέματα. Θα ανταποκριθούμε άμεσα —και θα προγραμματίσουμε μία Δωρεάν (No-Cost) φυσική ή online συνεδρία για Συμβουλευτική καθοδήγηση και Πρόταση λύσεων.

    Όνομα * Εταιρικό Email * Εταιρική Επωνυμία *
    Ποιο από τα κάτωθι θέματα θέλετε να συζητήσουμε; *


     

    Σχόλια σχετικά με την συνάντησή μας