Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) για τις Επιχειρησιακές Μεταβιβάσεις

Κωδικοποιήσαμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αξιολογούμε τα εμπόδια, δημιουργήσαμε Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και, με αυστηρή επαγγελματική συνδρομή (τόσο για τον Αγοραστή όσο και για τον Πωλητή) υποστηρίζουμε ολιστικά με σύνθετες διαδικασίες, εργαλεία, λύσεις, ορθές πρακτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες όλα τα στάδια ανάπτυξης της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).