780.000
ΜμΕ στην Ελλάδα

Ατομικές Επιχειρήσεις

Μικρές
78%
Μεσαίες
1%

Εταιρείες

Μικρές
19%
Μεσαίες
2%
120 δισ. EUR
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών ΜμΕ

Ατομικές Επιχειρήσεις

Μικρές
35%
Μεσαίες
5%

Εταιρείες

Μικρές
24%
Μεσαίες
36%

Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent 99% of all businesses in the EU.

Thresholds (article 2) Enterprise Category Headcount

The definition of an SME is important for access to finance and EU support programs targeted specifically at these enterprises.

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SBA Factsheet 2015), Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Διαρθρωτική Έρευνα Επιχειρήσεων 2015, Εκτιμήσεις ΕΤΕ.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).