Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη Δυναμική των επιχειρήσεων, περίπου το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των εταιρειών της ΕΕ θα αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς την επόμενη δεκαετία. Η μεταβίβαση επιχειρήσεων ως ζήτημα πολιτικής συνοχής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία γιατί οι υφιστάμενες επιχειρήσεις διατηρούν κατά μέσο όρο πέντε (05) θέσεις απασχόλησης, ενώ μια νεοσύστατη επιχείρηση δημιουργεί κατά μέσο όρο δύο (02) θέσεις απασχόλησης.

Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται με επιτυχία ανέρχεται στο 96% τα πέντε (05) πρώτα έτη μετά την μεταβίβαση. Οι πιθανότητες επιβίωσης της επιχείρησης είναι συνεπώς υψηλότερες από αυτές των νεοσύστατων επιχειρήσεων που ανέρχεται στο 75% μετά από πέντε (05) έτη. Αλλά με βάση τη διαδεδομένη γνωστική πλάνη, παραμέληση της βασικής συχνότητας, η πιθανότητα μιας νέας επιχείρησης να επιβιώσει μετά από πέντε (05) χρόνια ανέρχεται στο 20% και η δυνατότητα να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο; Σχεδόν ανύπαρκτη.

Τα επτά Πλεονεκτήματα

Πλεονέκτημα Πρώτο

Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης (ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής) μειώνει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο (από βαθύ σε ρηχό) σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιχείρησης από το μηδέν (startup). Κάθε νεοφυής (startup) επιχείρηση είναι beta (βρίσκεται δηλαδή σε δοκιμαστική λειτουργία), είναι ένα τεστ, ένα πείραμα, ένα σχέδιο εν εξελίξει, ένα μισοψημένο προϊόν και (σύμφωνα με διεθνείς μελέτες) εννέα στις δέκα δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν. Εμπιστεύσου το εκσυγχρονισμένο παλιό γιατί έχει ρηχό ρίσκο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άντεξε στο χρόνο.

Πλεονέκτημα Δεύτερο

Η υφιστάμενη επιχείρηση είναι τοποθετημένη στις αγορές στόχους, έχει έτοιμη υποδομή λειτουργίας, έτοιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών (ήδη περπατά και παράγει πλούτο), έχει μια δυναμική, έχει διαχρονικές σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές αλλά και μια ιστορική διαδρομή η οποία με παρεμβάσεις ολιστικού μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί και να εγγράψει υπεραξίες. Ψάξε για ευκαιρίες εκεί όπου βλέπεις προκλήσεις με κριτήρια τη βιωσιμότητα, την μαλακή καινοτομία και την χρηματοοικονομική σύνεση.

Πλεονέκτημα Τρίτο

H προσαρμοστικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και τη δικτυακή κοινωνία επιφέρει πολλαπλάσια κέρδη. Στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, οι επιχειρήσεις έχουν συγκεντρωμένο τεράστιο όγκο δεδομένων. Ως επί το πλείστον τα στοιχεία αυτά παραμένουν κλειδωμένα και αναξιοποίητα. Βελτιωτικές καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές και επένδυση σε εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) στοχεύουν στο ξεκλείδωμα και την ανάλυση της γνώσης (που βρίσκεται κρυμμένη στις βάσεις δεδομένων), δημιουργούν επιχειρηματική αξία και νέες πηγές εσόδων. Δείξε εμπιστοσύνη στα δεδομένα, η πληροφορία είναι δύναμη.

Πλεονέκτημα Τέταρτο

Πολλές υφιστάμενες επικερδείς δραστηριότητες (με εξασφαλισμένη διαχρονικότητα και στοιχεία διεθνοποίησης), αν και δεν συνιστούν επιχείρηση, με παρεμβάσεις ολιστικού μετασχηματισμού, διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης και επένδυση προσπάθειας, χρόνου και χρήματος, μπορούν να μετατραπούν σε επιχειρησιακά χρυσωρυχεία. Σκέψου με μεγάλο τρόπο.

Πλεονέκτημα Πέμπτο

Το μέγεθος δεν είναι ανασταλτικός παράγων διεθνοποίησης της επιχείρησης. Η τεχνολογία έχει καταστήσει τη γεωγραφική χωροθέτηση ολοένα και περισσότερο άνευ σημασίας. H μικρή, λιτή, ευέλικτη και με εξωστρεφή προσανατολισμό τοποθετημένη στην αγορά υφιστάμενη επιχείρηση (που έχει αναπτύξει ένα όραμα και ένα στόχο που παράγει νόημα), έχει αέναο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια συνδεσιμότητα. Αυτό που χρειάζεται κάθε επιχείρηση είναι: η εξειδίκευση (ειδίκευση σε σειρά προϊόντων, ειδίκευση στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ειδίκευση στην ποιότητα και την τιμή), ο σαφής προσανατολισμός και η αναζήτηση ευκαιριών σε παγκόσμιες κόγχες (φωλιές) της αγοράς τις οποίες θα μπορεί να εξυπηρετεί με μοναδικό τρόπο και τις οποίες, οι μεγάλοι ανταγωνιστές, δεν είναι εύκολο να στοχεύσουν ή δεν θα επιλέξουν να στοχεύσουν γιατί έχουν ευρύτερους στόχους. Η μαζική αγορά είναι νεκρή, ζήτω η μάζα των εξειδικευμένων αγορών.

Πλεονέκτημα Έκτο

Τα τελευταία χρόνια οι Ελληνικές επιχειρήσεις επιχειρούν σε περιβάλλον υφεσιακής οικονομίας, πιστωτικής ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, την κλεπτοκρατία, την ανομία και την πολιτική αστάθεια, συνθέτουν το απόλυτο χάος, πραγματικό ναρκοπέδιο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες βυθίστηκαν, απαξιώθηκαν και συρρικνώθηκαν επιχειρήσεις αλλά και επικερδείς δραστηριότητες, διαμάντια. Παγιδευμένες επιχειρήσεις (προσοχή στο χρυσωρυχείο μέσα στο ανθρακωρυχείο) με παρεμβάσεις ολιστικού μετασχηματισμού, αναδιάρθρωσης (χρηματοοικονομικό και διοικητικό νοικοκύρεμα), κεφαλαιοδότησης και επένδυσης στο μέλλον μπορούν να εξελιχτούν σε πραγματικούς θησαυρούς. Μη σπαταλάτε αυτή την κρίση.

Πλεονέκτημα Έβδομο

Τέλος, υποστηρίζουμε πως η καινοτομία δεν αναφέρεται μόνο στις Startups (νεοφυείς) αλλά και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Καινοτομία, είναι ο τρόπος και η μέθοδος για την πραγμάτωση μιας ιδέας, είναι οι άνθρωποι της εταιρίας, είναι ένας τρόπος καθημερινής σκέψης και δράσης, είναι ένας τρόπος ζωής. Το αντανακλαστικό των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, στο Υφεσιακό (κρισιακό) περιβάλλον, πρέπει να είναι η Μαλακή Καινοτομία (Soft Innovation). Όπερ σημαίνει επιχειρησιακή συμμόρφωση (χρηματοοικονομικό, διοικητικό και κανονιστικό νοικοκύρεμα) και αναδιάρθρωση σε επίπεδο διαδικασιών (χαρτοφυλάκιο προϊόντων, πωλήσεις, marketing, δίκτυα διανομής και επικοινωνία). Επιπλέον, οι στοχευμένες διακλαδικές (οι ιδέες και λύσεις έρχονται από παντού) παρεμβάσεις αντιγραφής (Ανεύρεση Υποδειγματικών Προτύπων Απόδοσης ή Συγκριτική Προτυποποίηση ή Benchmarking) στις υφιστάμενες επιχειρήσεις δημιουργούν και εγγράφουν υπεραξίες. Το κλειδί είναι η επανάληψη.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημα να Αγοράσω; ή να Φτιάξω; Είναι Αγόρασε …

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).