Αγορά Υφιστάμενης Επιχείρησης: o Εναλλακτικός Τρόπος Επιχειρείν

Περίπου 450.000 Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και 2 εκατ. εργαζόμενοι ετησίως αλλάζουν ιδιοκτήτες. Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος του επιχειρείν. Είναι συχνά πιο συμφέρουσα και μειώνει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο σε σχέση με τη δημιουργία μιας επιχείρησης από το μηδέν (Startup). Επιπλέον, το ποσοστό επιβίωσης των επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται με επιτυχία ανέρχεται στο 96% ενώ των νεοσύστατων επιχειρήσεων στο 75%. Υποστηρίζουμε ενεργά και εκπαιδεύουμε τον εκκολαπτόμενο επιχειρηματία με εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια εξαγοράς, μετασχηματισμού, οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).