Πολλοί επιχειρηματίες (εκχωρούντες) συχνά δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Κουρασμένοι από τη διαχείριση της καθημερινότητας στερούνται στρατηγικής εξόδου και επιχειρησιακού προγραμματισμού, έχουν μεγάλη ψυχολογική δυσκολία και είναι απρόθυμοι να αποχωριστούν και να προετοιμάσουν τη μεταβίβασή της επιχείρησης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις είναι δημιουργήματα ζωής. Οι ιδρυτές τους προσδίδουν συναισθηματική αξία και θέλουν να αποζημιωθούν για την απώλειά τους. Ο αγοραστής όμως (εκδοχέας) δεν είναι πρόθυμος να καταβάλει τέτοιο τίμημα, γιατί από τη φύση της αυτού του είδους η αξία, δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί.

Μόνο εάν ο εκχωρητής έχει συναισθηματικό δεσμό με τον εκδοχέα (σε οικονομικούς όρους: αν οι προτιμήσεις του εκδοχέα καλύπτονται εν μέρει από τις δικές του προτιμήσεις) μπορεί να περιοριστεί η απώλεια της συναισθηματικής αξίας. Αυτές οι αμοιβαίες προτιμήσεις μπορεί να εκδηλωθούν ανάμεσα σε γονέα και παιδί. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να υπάρξουν και μεταξύ ιδιοκτήτη και αγοραστή αν οι δύο πλευρές συνεννοηθούν όχι μόνο σε επιχειρηματικό αλλά και σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ο απερχόμενος ιδιοκτήτης έχει ανάγκη από διαβεβαιώσεις ότι η επιχείρησή του περνάει σε καλά χέρια.

Στις μικρές επιχειρήσεις, όπου ο επιχειρηματίας έχει αναλάβει τη συνολική ευθύνη της εταιρείας και σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων (αναπάντεχα προβλήματα, ασθένεια, ατύχημα, θάνατος), η έλλειψη προγραμματισμού και ανοικτού πνεύματος συνήθως έχει δραματικές συνέπειες για τη συνέχεια της επιχείρησης. Χρειάζεται: η από εξειδικευμένο σύμβουλο συγκροτημένη προσέγγιση και υποβοήθηση. Η επιδέξια κριτική και χρήσιμη ανατροφοδότηση. Η ενθάρρυνση για λήψη σκληρών αποφάσεων και αναδιοργάνωση των ευκαιριών για δράση. Η υποστήριξη για συναισθηματική αποστασιοποίηση και δημιουργική χαλιναγώγηση συναισθημάτων. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του επιχειρηματία ως προς το να σχεδιάσει έγκαιρα και με τα σωστά εργαλεία τη διαδικασία μεταβίβασης και να εκμεταλλευτεί τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Στις μεγαλύτερες εταιρείες, η διαχείριση της συνέχειας και η μεταβίβαση θεωρείται ως μία τυπική διαδικασία αλλαγής στον κύκλο ζωής της επιχείρησης και γίνεται βάσει σχεδίου με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).