["\u0391\u03bd\u03b1\u03c1\u03c4\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd A\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1 \u03c3\u03b1\u03c2","\u03a0\u03bf\u03c5\u03bb\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b7\u03c3\u03ae \u03c3\u03b1\u03c2 \u03b3\u03c1\u03ae\u03b3\u03bf\u03c1\u03b1","\u03a0\u03bf\u03c5\u03bb\u03ae\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u0395\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b1\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd Cortma"]

Πώς Λειτουργεί

Αξιοποιήστε τη δύναμη των λύσεων της CORTMA®, Αναρτήσετε την σχετική αγγελία (ή το εταιρικό profile) στο Portal της μεγαλύτερης και άριστα οργανωμένης Οικονομικής Κοινότητας (η οποία συνθέτει το Ελληνικό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα των ΜμΕ), και Προωθείστε την πώληση της επιχείρησή σας ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα.

Δημιουργήστε Λογαριασμό

Με την δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη και τη δια-συνδεσιμότητα αποκτάτε Πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, σε όλους τους πόρους του δια-τομεακού B2B οικοσυστήματος και σε μια σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Επιλέξτε τα Εργαλεία Προώθησης

Επιλέξτε προσεκτικά τα υποστηρικτικά εργαλεία (ή τη δέσμη εργαλείων) Προώθησης της πώλησης (απλή ή πολυδιάστατη παρουσίαση της προς πώληση Επιχείρησης) και την οικονομική λύση που ταιριάζει στο οικονομικό σας Profile.

Αναρτήστε την Αγγελία σας

Στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος του Συνολικού Επιχειρηματικού Συστήματος δημιουργήσαμε Portal αγγελιών με πλατειά επισκεψιμότητα και αμεσότητα επαφών. Η δημοσίευση της αγγελίας γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, κοινοποιείται άμεσα με email alerts (emails sending to designed recipients) στις αγορές στόχους του Οικοσυστήματος και στατιστικά απεδείχθη ότι το 50% της ανταπόκρισης έρχεται στις πρώτες 72 ώρες.

Είμαι Πωλητής!

Με την επιλογή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) της CORTMA για την Μεταβίβαση ή τη Διαδοχή της Επιχείρησής σας αποκτάτε άμεση πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων και σε μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως: συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου και αποτίμηση της επιχειρησιακής αξίας. Πιστοποίηση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας. Προώθηση της πληροφορίας πώλησης (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια) μέσω email alerts και των ζωντανών εταιρικών διαδικτυακών συμβάντων (Q&A, Tutorials, Webinars, Workshops). Αναζήτηση & αξιολόγηση των δυνητικών αγοραστών. Λάβετε αυστηρά υπόψη ότι ενεργοί & εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ερευνητές, εφευρέτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επενδυτές, άγγελοι επενδυτές, marketers, κλπ., χρησιμοποιούν σταθερά τον κόμβο δεδομένων του οικοσυστήματος στην προσπάθεια τους να ιχνηλατήσουν έργα επιχειρηματικών συμπράξεων, να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Είμαι Αγοραστής!

Επωφεληθείτε από τη δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη που θα σας εξασφαλίσει Πρόσβαση σε μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως: αδιάλειπτη & έγκαιρη ενημέρωση μέσω email alerts και των ζωντανών εταιρικών διαδικτυακών συμβάντων (Q&A, Tutorials, Webinars, Workshops) για τις υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Έλεγχος βιωσιμότητας της (προς εξαγορά) επιχείρησης (διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας ― Due Diligence). Οργάνωση πρόσβασης σε Πηγές χρηματοδότησης και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οργάνωση & υλοποίηση του (μετά την εξαγορά) εταιρικού Μετασχηματισμού (κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής και ανάδειξη του εταιρικού brand). Οργάνωση & υλοποίηση της (μετά την εξαγορά) Εκσυγχρονιστικής Επιχειρησιακής Αναδιάρθρωσης (αναδιάρθρωση διαδικασιών, πόρων, δομών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών, νέων πηγών κέρδους, αύξηση των πωλήσεων & EBITDA). Συστηματική εκπαίδευση (coaching) και συμβουλευτική καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών.

Cortma’s Τιμοκατάλογος

Επιλέξτε προσεκτικά τα υποστηρικτικά εργαλεία (ή τη δέσμη εργαλείων) Προώθησης της πώλησης (απλή ή πολυδιάστατη παρουσίαση της προς πώληση Επιχείρησης) και την οικονομική λύση που ταιριάζει στο οικονομικό σας Profile.

Economy Pricing
8
Per Day (VAT Included)
Stable view-post (10 days minimum)
Πλήρης αγγελία πώλησης
Ανάρτηση έως και δέκα (10) σχετικών φωτογραφιών
Προβολή της αγγελίας για δέκα (10) ημέρες
Ελεύθερη διαπραγμάτευση με δυνητικούς αγοραστές
-
-
-
-
-
-
-

Penetration Pricing
14
Per Day (VAT Included)
Stable view-post (10 days minimum)
Πλήρης αγγελία πώλησης
Ανάρτηση έως και δέκα (10) σχετικών φωτογραφιών
Uploading a Live or Virtual Reality Video (VRC) or a Personalized Video Message
Προώθηση της πληροφορίας σε ομάδες επενδυτών (μέσω email alerts)
Προβολή της αγγελίας για δέκα (10) ημέρες
Ελεύθερη διαπραγμάτευση με δυνητικούς αγοραστές
-
-
-
-

Premium Pricing
19
Per Day (VAT Included)
Stable view-post (10 days minimum)
Πλήρης αγγελία πώλησης
Ανάρτηση έως και δέκα (10) σχετικών φωτογραφιών
Uploading a Live or Virtual Reality Video (VRC) or a Personalized Video Message
Προώθηση της πληροφορίας σε ομάδες επενδυτών (μέσω email alerts)
Προώθηση της πληροφορίας σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια) μέσω των ζωντανών εταιρικών διαδικτυακών συμβάντων (Q&A, Tutorials, Webinars, Workshops)
Προβολή της αγγελίας για δέκα (10) ημέρες
Ελεύθερη διαπραγμάτευση με δυνητικούς αγοραστές

Δημοφιλείς κατηγορίες

Επιλέξτε μία από τις δημοφιλείς κατηγορίες και ξεκινήστε την περιήγηση

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).