Αγγελίες ανά Κατηγορία

Scroll Down και ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που πιθανόν να άπτονται των ενδιαφερόντων σας!

00 - Έλλειψη Δραστηριότητας
0 δημοσιευμένες αγγελίες
01 - Γεωργία
0 δημοσιευμένες αγγελίες
02 - Δασοκομία & Υλοτομία
0 δημοσιευμένες αγγελίες
03 - Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια
0 δημοσιευμένες αγγελίες
05 - Εξόρυξη Άνθρακα & Λιγνίτη
0 δημοσιευμένες αγγελίες
07 - Εξόρυξη Μεταλλευμάτων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
08 - Λοιπά Ορυχεία & Λατομεία
0 δημοσιευμένες αγγελίες
09 - Δραστηριότητες Εξόρυξης
0 δημοσιευμένες αγγελίες
10 - Βιομηχανία Τροφίμων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
11 - Ποτοποιία
0 δημοσιευμένες αγγελίες
12 - Παραγωγή Προϊόντων Καπνού
0 δημοσιευμένες αγγελίες
14 - Κατασκευή Ειδών Ένδυσης
0 δημοσιευμένες αγγελίες
17 - Χαρτοποιία (Σχετικά Προϊόντα)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
18 - Εκτυπώσεις & Αναπαραγωγή Μέσων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
20 - Χημικές Ουσίες (Σχετικά Προϊόντα)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
21 - Pharma (Προϊόντα & Σκευάσματα)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
22 - Καουτσούκ (Σχετικά Προϊόντα)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
24 - Παραγωγή Βασικών Μετάλλων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
25 - Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
31 - Κατασκευή Επίπλων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
33 - Επισκευή Μηχανημάτων & Εξοπλισμού
0 δημοσιευμένες αγγελίες
35 - Παροχή Ενέργειας & Κλιματισμού
0 δημοσιευμένες αγγελίες
36 - Επεξεργασία & Παροχή Νερού
0 δημοσιευμένες αγγελίες
37 - Επεξεργασία Λυμάτων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
38 - Waste Management
0 δημοσιευμένες αγγελίες
39 - Διαχείριση Αποβλήτων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
41 - Κατασκευές Κτιρίων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
42 - Έργα Πολιτικού Μηχανικού
0 δημοσιευμένες αγγελίες
46 - Χονδρικό Εμπόριο (Γενικά)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
47 - Λιανικό Εμπόριο (Γενικά)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
49 - Χερσαίες Μεταφορές
0 δημοσιευμένες αγγελίες
50 - Πλωτές Μεταφορές
0 δημοσιευμένες αγγελίες
51 - Αεροπορικές Μεταφορές
0 δημοσιευμένες αγγελίες
52 - Δραστηριότητες Logistics
0 δημοσιευμένες αγγελίες
53 - Δραστηριότητες Courier
0 δημοσιευμένες αγγελίες
55 - Καταλύματα
0 δημοσιευμένες αγγελίες
58 - Εκδοτικές Δραστηριότητες
0 δημοσιευμένες αγγελίες
59 - Ταινίες, Video & Μουσικές Εκδόσεις
0 δημοσιευμένες αγγελίες
60 - Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές
0 δημοσιευμένες αγγελίες
61 - Τηλεπικοινωνίες
0 δημοσιευμένες αγγελίες
62 - Δραστηριότητες Soft Ware (SaaS)
0 δημοσιευμένες αγγελίες
63 - Data Services
0 δημοσιευμένες αγγελίες
64 - Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
0 δημοσιευμένες αγγελίες
68 - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
0 δημοσιευμένες αγγελίες
72 - Επιστημονική Έρευνα & Ανάπτυξη
0 δημοσιευμένες αγγελίες
73 - Διαφήμιση & Έρευνα Αγοράς
0 δημοσιευμένες αγγελίες
75 - Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
0 δημοσιευμένες αγγελίες
77 - Δραστηριότητες Εκμίσθωσης
0 δημοσιευμένες αγγελίες
78 - Δραστηριότητες Απασχόλησης
0 δημοσιευμένες αγγελίες
79 - Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
0 δημοσιευμένες αγγελίες
80 - Παροχή Προστασίας & Έρευνας
0 δημοσιευμένες αγγελίες
81 - Υπηρεσίες Καθαρισμού & Φύλαξης
0 δημοσιευμένες αγγελίες
82 - Copy Centers
0 δημοσιευμένες αγγελίες
84 - Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα
0 δημοσιευμένες αγγελίες
85 - Εκπαίδευση
0 δημοσιευμένες αγγελίες
86 - Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας
0 δημοσιευμένες αγγελίες
90 - Τέχνες & Διασκέδαση
0 δημοσιευμένες αγγελίες
91 - Πολιτιστικές Δραστηριότητες
0 δημοσιευμένες αγγελίες
92 - Τυχερά Παιχνίδια & Στοιχήματα
0 δημοσιευμένες αγγελίες
93 - Sports & Entertainment
0 δημοσιευμένες αγγελίες
94 - Δραστηριότητες Οργανώσεων
0 δημοσιευμένες αγγελίες
95 - Επισκευή Υπολογιστών
0 δημοσιευμένες αγγελίες
96 - Παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών
0 δημοσιευμένες αγγελίες
98 - Δραστηριότητες Νοικοκυριών
0 δημοσιευμένες αγγελίες
99 - Offshore Activities
0 δημοσιευμένες αγγελίες

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).