Αγγελίες ανά Κατηγορία

Scroll Down και ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που πιθανόν να άπτονται των ενδιαφερόντων σας!

00 - Έλλειψη Δραστηριότητας
0 διαθέσιμες αγγελίες
01 - Γεωργία
0 διαθέσιμες αγγελίες
02 - Δασοκομία & Υλοτομία
0 διαθέσιμες αγγελίες
03 - Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια
0 διαθέσιμες αγγελίες
05 - Εξόρυξη Άνθρακα & Λιγνίτη
0 διαθέσιμες αγγελίες
07 - Εξόρυξη Μεταλλευμάτων
0 διαθέσιμες αγγελίες
08 - Λοιπά Ορυχεία & Λατομεία
0 διαθέσιμες αγγελίες
09 - Δραστηριότητες Εξόρυξης
0 διαθέσιμες αγγελίες
10 - Βιομηχανία Τροφίμων
0 διαθέσιμες αγγελίες
11 - Ποτοποιία
0 διαθέσιμες αγγελίες
12 - Παραγωγή Προϊόντων Καπνού
0 διαθέσιμες αγγελίες
14 - Κατασκευή Ειδών Ένδυσης
0 διαθέσιμες αγγελίες
21 - Pharma (Προϊόντα & Σκευάσματα)
0 διαθέσιμες αγγελίες
22 - Καουτσούκ (Σχετικά Προϊόντα)
0 διαθέσιμες αγγελίες
24 - Παραγωγή Βασικών Μετάλλων
0 διαθέσιμες αγγελίες
31 - Κατασκευή Επίπλων
0 διαθέσιμες αγγελίες
36 - Επεξεργασία & Παροχή Νερού
0 διαθέσιμες αγγελίες
37 - Επεξεργασία Λυμάτων
0 διαθέσιμες αγγελίες
38 - Waste Management
0 διαθέσιμες αγγελίες
39 - Διαχείριση Αποβλήτων
0 διαθέσιμες αγγελίες
41 - Κατασκευές Κτιρίων
0 διαθέσιμες αγγελίες
42 - Έργα Πολιτικού Μηχανικού
0 διαθέσιμες αγγελίες
46 - Χονδρικό Εμπόριο (Γενικά)
0 διαθέσιμες αγγελίες
47 - Λιανικό Εμπόριο (Γενικά)
0 διαθέσιμες αγγελίες
49 - Χερσαίες Μεταφορές
0 διαθέσιμες αγγελίες
50 - Πλωτές Μεταφορές
0 διαθέσιμες αγγελίες
51 - Αεροπορικές Μεταφορές
0 διαθέσιμες αγγελίες
52 - Δραστηριότητες Logistics
0 διαθέσιμες αγγελίες
53 - Δραστηριότητες Courier
0 διαθέσιμες αγγελίες
55 - Καταλύματα
0 διαθέσιμες αγγελίες
58 - Εκδοτικές Δραστηριότητες
0 διαθέσιμες αγγελίες
60 - Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές
0 διαθέσιμες αγγελίες
61 - Τηλεπικοινωνίες
0 διαθέσιμες αγγελίες
62 - Δραστηριότητες Soft Ware (SaaS)
0 διαθέσιμες αγγελίες
63 - Data Services
0 διαθέσιμες αγγελίες
64 - Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
0 διαθέσιμες αγγελίες
73 - Διαφήμιση & Έρευνα Αγοράς
0 διαθέσιμες αγγελίες
75 - Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
0 διαθέσιμες αγγελίες
77 - Δραστηριότητες Εκμίσθωσης
0 διαθέσιμες αγγελίες
78 - Δραστηριότητες Απασχόλησης
0 διαθέσιμες αγγελίες
79 - Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
0 διαθέσιμες αγγελίες
80 - Παροχή Προστασίας & Έρευνας
0 διαθέσιμες αγγελίες
82 - Copy Centers
0 διαθέσιμες αγγελίες
84 - Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα
0 διαθέσιμες αγγελίες
85 - Εκπαίδευση
0 διαθέσιμες αγγελίες
90 - Τέχνες & Διασκέδαση
0 διαθέσιμες αγγελίες
91 - Πολιτιστικές Δραστηριότητες
0 διαθέσιμες αγγελίες
93 - Sports & Entertainment
0 διαθέσιμες αγγελίες
94 - Δραστηριότητες Οργανώσεων
0 διαθέσιμες αγγελίες
95 - Επισκευή Υπολογιστών
0 διαθέσιμες αγγελίες
96 - Παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών
0 διαθέσιμες αγγελίες
98 - Δραστηριότητες Νοικοκυριών
0 διαθέσιμες αγγελίες
99 - Offshore Activities
0 διαθέσιμες αγγελίες

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).