Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η εξασφάλιση κεφαλαίου ή ρευστότητας, η αλλαγή επαγγέλματος, είναι λόγοι πώλησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά: η Συνταξιοδότηση είναι ο υπ’ αριθμόν ένα λόγος πώλησης με δεύτερο την Επιχειρηματική Κόπωση και τρίτο τα Οικογενειακά Θέματα (θέματα διαδοχής).

Η έγκαιρη ευαισθητοποίηση αποτελεί την αφετηρία για τις επιτυχείς μεταβιβάσεις. Η πρακτική στήριξη έπεται. Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της μεταβίβασης επιχειρήσεων απαιτείται συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και επιβάλλεται: καλά οργανωμένη στρατηγική εξόδου (αναδιάρθρωση της επιχείρησης, κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής, κ.λπ.) η οποία θα μεγιστοποιεί την επιχειρησιακή αξία και θα δίνει σαφή μηνύματα στους εν δυνάμει επενδυτές. Έγκαιρος και αυστηρός σχεδιασμός της επιχειρησιακής μεταβίβασης πολύ πριν την συνταξιοδότηση του επιχειρηματία και σίγουρα πολύ πριν την συνταξιοδότηση της ίδιας της επιχείρησης.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι οι πλέον ευάλωτες στην αποτυχία της μεταβίβασης, γιατί συχνά συνδέονται στενά με τις δεξιότητες και την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη τους, στοιχεία που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εύκολα. Πολλοί επιχειρηματίες, ιδίως αυτοί που έχουν δημιουργήσει την επιχείρηση και έχουν κεφαλαιοποιήσει (με την πάροδο των χρόνων) την προσωπική τους δουλειά, προσδίδουν μια καθαρά συναισθηματική αξία στην επιχείρηση και είναι απρόθυμοι να προετοιμάσουν την μεταβίβαση και να αποχωριστούν την επιχείρηση. Επιπλέον, η μικρή αξία των υλικών στοιχείων ενεργητικού τους συχνά καθιστά την αποτίμησή τους αδύνατη, διότι τα βασικά πολύτιμα στοιχεία ενεργητικού αυτών των επιχειρήσεων είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Εκτός από το μέγεθος της επιχείρησης, η νομική μορφή και η ηλικία της εταιρείας είναι άλλοι δύο παράγοντες που αναδεικνύονται σε τρωτά σημεία.

Για να διασφαλιστεί η συνέχεια, να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή και για να μεταβιβαστεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, η συναισθηματική αξία μιας επιχείρησης, θα ήταν χρήσιμη μια περίοδος κηδεμονίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο απερχόμενος ιδιοκτήτης αποχωρεί σταδιακά από την επιχείρησή του.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).