1. Δημιουργήστε Λογαριασμό

Με την δημιουργία του λογαριασμού σας αποκτάτε Πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, σε όλους τους πόρους του δια-τομεακού B2B οικοσυστήματος και σε μια σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες.

2. Επιλέξτε τα Εργαλεία Προώθησης

Επιλέξτε προσεκτικά τα υποστηρικτικά εργαλεία (ή τη δέσμη εργαλείων) Προώθησης της πώλησης (απλή ή πολυδιάστατη παρουσίαση της προς πώληση Επιχείρησης) και την οικονομική λύση που ταιριάζει στο οικονομικό σας Profile.

3. Αναρτήστε την Αγγελία σας

Μέσα στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον του Συνολικού Επιχειρηματικού Συστήματος δημιουργήσαμε Portal αγγελιών με πλατειά επισκεψιμότητα και αμεσότητα επαφών. Η δημοσίευση της αγγελίας γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, κοινοποιείται άμεσα με web feeds (data format used for providing users) στις αγορές στόχους του Οικοσυστήματος και στατιστικά απεδείχθη ότι το 50% της ανταπόκρισης έρχεται στις πρώτες 72 ώρες.

Αξιολογήστε την επιχείρηση σας

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Τύποι Λογαριασμού

Επιλέξτε το τύπο λογαριασμού που σας ενδιαφέρει για πώληση ή και αγορά της επιχείρησης σας και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που σας προσφέρουμε

0,00

*ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται

Δωρεάν
Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας τώρα και λάβετε ημέρες για να υποβάλετε αγγελίες ως δώρο καλωσορίσματος
Εγγραφή
8,00

*ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται

Economy Pricing
Αγοράστε αυτό το πακέτο και συμπληρώστε τον λογαριασμό σας με 10 ημέρες για την υποβολή αγγελιών 1
Αγορά τώρα
14,00

*ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται

Penetration Pricing
Αγοράστε αυτό το πακέτο και συμπληρώστε τον λογαριασμό σας με 10 ημέρες για την υποβολή αγγελιών 1
Αγορά τώρα