Βραχυπρόθεσμο δάνειο κυρίως για αγορά εμπορευμάτων ή υλικών παραγωγής.