Εξαγορά εταιρίας από εξωτερικό διαχειριστή ή ομάδα διαχείρισης που δεν σχετίζονται με αυτήν.