Εσκεμμένη δανειακή επιβάρυνση εταιρίας  με σκοπό την αποθάρρυνση επιθέσεων εξαγοράς.