Κάτι σαν το LIBOR με μία διαφορά …το LIBOR  αφορά μόνο την τραπεζική αγορά του Λονδίνου ενώ το EURIBOR αφορά δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και περισσότερα νομίσματα. Ακόμα, ενώ ο υπολογισμός του LIBOR γίνεται σχεδόν διαισθητικά και υποκειμενικά από έναν μικρό αριθμό έμπειρων υπαλλήλων, ο υπολογισμός του EURIBOR είναι αυτοματοποιημένος…