Ένας προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα. Αντίθετα, όταν τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες, ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός.