Πωλείται ενεργή επιχείρηση Dry Cleaning (Στεγνοκαθαριστήριο), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) σε διαρκή λειτουργία από το 1957—και με ετήσια κέρδη EUR 120,000.00.

Πλεονεκτήματα: Καθαρός ΑΦΜ, μεγάλη βάση δεδομένων ενεργών & ανενεργών Πελατών, bankability, κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής & αναπτυξιακά κίνητρα, μέσω συνεργασιών και εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή).