Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε στη επικείμενη φόρμα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα μας στείλετε είναι απόρρητα. Δηλώνουμε ότι Θα χρησιμοποιήσουμε τα επιχειρησιακά ή προσωπικά σας στοιχεία, μετά από έγγραφη εντολή, μόνο για τους σκοπούς της επιχειρησιακής εξαγοράς.