« Back to Glossary Index

Η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό ή τα βιβλία της επιχείρησης. Γενικά τα πάγια στοιχεία εμφανίζονται με την τιμή κτήσης μείον τις αποσβέσεις, ενώ τα αποθέματα εμφανίζονται με την τιμή κτήσης ή με την τρέχουσα, μεταξύ δε των δυο τιμών επιλέγεται η μικρότερη. Ο όρος εκφράζει επίσης τα κεφάλαια, την καθαρή θέση, την καθαρή περιουσία της επιχείρησης, η οποία όταν διαιρεθεί με τον αριθμό των μετοχών δίνει την λογιστική αξία (όχι την ονομαστική ή την τρέχουσα) κάθε μετοχής. Κατά τις εξαγορές εταιριών τιμή 2,7 φορές της λογιστικής αξίας θεωρείται γενναιόδωρη.